Хімічна інженерна освіта: історія розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті висвітлюється питання підготовки інженерів-хіміків для народного господарства в системі вищої освіти України.
The article is devoted to the problem training of chemical engineer for national economy in system of the higher education of the Ukraine.

Опис

Ключові слова

фахівці-хіміки, система вищої освіти, хімічна промисловість, технологія неорганічних речовин

Бібліографічний опис

Бєсов Л. М. Хімічна інженерна освіта: історія розвитку / Л. М. Бєсов, Т. В. Мельник // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : История науки и техники. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 48. – С. 3-9.

Зібрання