Моделі і методи оброблення транзакцій композитних застосунків у розподілених комп'ютерних системах

dc.contributor.authorБульба, Сергій Сергійовичuk
dc.date.accessioned2019-05-02T12:37:52Z
dc.date.available2019-05-02T12:37:52Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти (123 – Комп'ютерна інженерія). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України, Харків, 2019. Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання розробки методів і засобів розподілу ресурсів між композитними застосунками в розподіленому середовищі з метою підвищення якості виконання композитних застосунків. Метою роботи є підвищення ефективності використання ресурсів розподілених комп'ютерних систем на основі розроблення нових та удосконалення існуючих моделей і методів оброблення транзакцій композитних застосунків. У дисертаційній роботі вперше запропонована математична модель процесу розподілу ресурсів між композитними застосунками у розподіленому хмарному середовищі, яка на відміну від існуючих, враховує часові вікна за допомогою введення віртуального часу на протязі розглядаємого часового інтервалу обробки інформації, що дозволяє враховувати періодично виникаючі обмеження щодо доступності певних ресурсів. Вдосконалено критерій оцінки якості розподілу ресурсів розподіленого хмарного середовища, який на відміну від існуючих використовує показник утилізації ресурсів, що дозволило підвищити збалансованість навантаження при виконанні транзакцій композитних застосунків. Набув подальшого розвитку метод планування виконання транзакцій композитних застосунків за рахунок сумісного використання жадібного, кластеризаційного та мурашиного алгоритмів оптимізації, що дозволило зменшити час виконання оптимального плану транзакцій у порівнянні з існуючими методами у середньому до 8%.uk
dc.description.abstractDissertation for the degree of candidate of technical sciences (doctor of philosophy) in specialty 05.13.05 – computer systems and components (123 – Computer engineering). – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. The dissertation is devoted to solving the problem of resource allocation between composite applications in distributed cloud environments on the basis of mathematical model development (mathematical models and methods) of transaction processing of a composite application. The aim of the work is to increase the efficiency of the use of distributed computer systems resources, based on the development of new and improved existing models and methods of handling the transactions of composite applications. In the dissertation the mathematical model of the process of distribution of resources between composite applications in a distributed cloud environment was proposed for the first time, which, in contrast to the existing ones, takes into account time windows by introducing virtual time during the considered time interval of information processing, allowing to take into account periodically arising restrictions on availability of certain resources. The criterion for assessing the quality of distribution of distributed, cloud-based resources is improved, which, unlike existing ones, uses the utilization rate of resources, and allowed to increase the balance of load when executing transactions of composite applications. Has further developed the method of planning the implementation of transactions of composite applications due to the joint use of greedy, clustering and ant methods of optimization, which reduced the time to execute the optimal plan of transactions in comparison with existing methods up to 8%.en
dc.identifier.citationБульба С. С. Моделі і методи оброблення транзакцій композитних застосунків у розподілених комп'ютерних системах [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Сергій Сергійович Бульба ; [наук. керівник Кучук Г. А.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.uk
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40896
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectкомпозитний застосунокuk
dc.subjectтранзакціїuk
dc.subjectпоказник утилізації ресурсівuk
dc.subjectзбалансованість навантаженняuk
dc.subjectкомп'ютерні системиuk
dc.subjectхмарне середовищеuk
dc.subjectвіртуальний часuk
dc.subjectобчислювальні середовищаuk
dc.subjectоптимальний план розподілуuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectcomposite applicationen
dc.subjecttransactionsen
dc.subjectresource utilization rateen
dc.subjectload balancingen
dc.subjectcomputer systemsen
dc.subjectcloud environmenten
dc.subjectvirtual timeen
dc.subjectcomputing environmentsen
dc.subjectoptimal distribution planen
dc.subject.udc004.415:004.075:004.031.43(043.3)
dc.titleМоделі і методи оброблення транзакцій композитних застосунків у розподілених комп'ютерних системахuk
dc.title.alternativeModels and methods of processing transactions of composite applications in heterogeneous distributed computer systemsen
dc.typeThesisen
thesis.degree.advisorКучук Георгій Анатолійовичuk
thesis.degree.committeeMemberКачанов Петро Олексійовичuk
thesis.degree.committeeMemberКондрашов Сергій Івановичuk
thesis.degree.committeeMemberЛіберг Ігор Геннадійовичuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада Д 64.050.14uk
thesis.degree.discipline05.13.05 – комп'ютерні системи та компонентиuk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
avtoreferat_2019_Bulba_Modeli_i_metody.pdf
Розмір:
795.41 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.21 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: