Визначення характеристик оптичних властивостей текстильних матеріалів за допомогою інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дана загальна характеристика способів визначення оптичних властивостей текстильних матеріалів. Обґрунтована доцільність використання інформаційних технологій при визначенні характеристик оптичних властивостей тканин.
In the present paper we give the general description of methodologies for determination of optical characteristics of textile materials. We also justify the efficiency of information technologies in the determination of optical characteristics of fabrics.

Опис

Ключові слова

матеріалознавство, оцінка властивостей, фотографічне зображення, material science, optical characteristics of fabrics, textile materials, information technologies

Бібліографічний опис

Залкінд В. В. Визначення характеристик оптичних властивостей текстильних матеріалів за допомогою інформаційних технологій / В. В. Залкінд, О. І. Косенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 34. – С. 62-65.

Зібрання