Розвиток та напрями підвищення ефективності зернової галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто стан і визначено напрями підвищення ефективності функціонування зерновиробництва. Досліджено вплив врожайності зернових на економічну ефективність галузі. Доведено, що, суттєве збільшення виробництва зерна та підвищення його економічної ефективності є найважливішим завданням державної аграрної політики, від вирішення якого залежить забезпечення ефективної діяльності зернопродуктового підкомплексу та агропромислового комплексу в цілому, а також продовольчої безпеки країни
Examined the state and identified ways of increasing the efficiency of grain production. The influence of grain yield on cost-effectiveness of the sector. It is shown that a significant increase in grain production and increase its cost-effectiveness is the most important task of the state agricultural policy , the solution of which depends on the effective operation of the grain product subcomplex and agriculture in general and food security

Опис

Ключові слова

зерновиробництво, урожайність, рівень рентабельності, сільськогосподарські підприємства, продукти харчування, конкурентоспроможність, grain industry, efficiency, growth, productivity, profitability, agricultural enterprises

Бібліографічний опис

Христенко Г. М. Розвиток та напрями підвищення ефективності зернової галузі / Г. М. Христенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 53 (1026). – С. 182-188.

Зібрання