Визначення гідравлічних втрат у сопловому апараті радіально-осьової гідротурбіни на напори понад 600 м

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Метою цієї роботи становить оцінка гідравлічних втрат у сопловому апараті конструкції радіально-осьової гідротурбіни на напори понад 600 метрів, що запатентована. Використовується метод розрахунку інтегральних характеристик прикордонного шару у сопловому апараті.
The purpose of the given article is the estimate of hydraulic losses in the nozzle channel of the licensed construction of the radial-axial hydraulic turbine on a head over 600 metres. The computational method of integral performances of a boundary layer in nozzle channel is used.

Опис

Ключові слова

статор, напрямний апарат, робоче колесо, прикордонний шар, Francis turbine, stator ring, guide vaves

Бібліографічний опис

Вахрушева О. С. Визначення гідравлічних втрат у сопловому апараті радіально-осьової гідротурбіни на напори понад 600 м / О. С. Вахрушева, Н. Г. Шевченко, С. М. Ковальов // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 37. – С. 65-71.