Анализ влияния конструктивных особенностей фиксатора и формы перелома на механические аспекты пластинчатого остеосинтеза

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

На основі скінченноелементного аналізу виконане зіставлення різних варіантів фіксації прямого й косого переломів великої гомілкової кістки з позицій жорсткості й напруженого стану під дією фізіологічного навантаження.
The comparison of various options fixing the direct and oblique fractures of tibia based on finite element analysis is performed from the standpoint of stiffness and stress state under the action of physiological load.

Опис

Ключові слова

переломы конечностей, фиксация, компьютерное моделирование, пластинчатый остеосинтез, жесткость фиксации, шурупы, планки с заглушкой, многоплоскостной фиксатор

Бібліографічний опис

Сукиасов В. Г. Анализ влияния конструктивных особенностей фиксатора и формы перелома на механические аспекты пластинчатого остеосинтеза / В. Г. Сукиасов, В. П. Чаплинский // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 134-142.