Алгоритм оцінки економічної ефективності впровадження інформаційної технології у торговельну організацію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розроблено алгоритм та модель вибору раціональної інформаційної технології (ІТ) з управління багатономенклатурним запасом. Дана методика дозволяє ефективно контролювати витрати на впровадження ІТ у торговельну організацію, що в свою чергу сприяє підвищенню прибутку підприємства.
In the article was developed algorithm and model choice rational of information technology management stock. This technique is useful to control the costs of the introduction information technology in the trade organization, which in turncontributes to the company's profit

Опис

Ключові слова

інформаційна технологія, управлінське рішення, алгоритм, багатономенклатурні запаси, information technology, algorithm, administrative decision, multinomenclature stock

Бібліографічний опис

Алгоритм оцінки економічної ефективності впровадження інформаційної технології у торговельну організацію / Л. І. Нефьодов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 55-60.

Зібрання