Отримання математичної моделі з використанням різноманітних гіпотез про характер залежності властивостей соусів на емульсійній основі від властивостей інгредієнтів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті пропонується методика дослідження соусів емульсійного типу побудована на досить простих припущеннях про характер функціональної залежності між параметрами процесів, що досліджують.

Опис

Ключові слова

рецептура, пшеничне борошно, жирність, в’язкість

Бібліографічний опис

Чоні І. В. Отримання математичної моделі з використанням різноманітних гіпотез про характер залежності властивостей соусів на емульсійній основі від властивостей інгредієнтів / І. В. Чоні // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 43. – С. 79-82.

Зібрання