Прогнозування режимних параметрів теплоносіїв регенеративних доменних повітронагрівачів для розрахунків теплоутилізатора димових газів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Для використання скидної теплоти димових газів доменних повітронагрівачів запропоновано у якості теплоутилізатора використати металевий рекуперативний теплообмінник U-подібної форми для підігріву повітря горіння, що використовується для автономних систем опалення у регенераторах. Для створення розрахункової бази виконано моделювання температурних режимних параметрів доменних повітронагрівачів, представлено методику і результати розрахунку динаміки зміни температури димових газів по довжині димового тракту блоку регенераторів, представлено результати теплотехнічних розрахунків теплоутилізатора
To use the waste heat of blast stoves flue gases offered as utilizer to use U-shaped metallic recuperative heat exchanger for preheating of combustion air used for autonomous heating systems in regenerators. To create an accounting basis was made a blast stoves temperature regime parameters modeling, methods and results of the calculation of changes of temperature of flue gases along regenerator flue path, the results of thermal calculations of heat recovery unit were presented

Опис

Ключові слова

енергоресурси, температура, компоненти горіння, вогнетривка насадка, вогнетривкі матеріали, hot blast stoves, waste gases, heat recovery unit, temperature

Бібліографічний опис

Кошельнік О. В. Прогнозування режимних параметрів теплоносіїв регенеративних доменних повітронагрівачів для розрахунків теплоутилізатора димових газів / О. В. Кошельнік, О. М. Заєць, В. М. Кошельник // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 13. – С. 116-124.