Концептуальні основи розвитку кризових явищ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В роботі досліджено сутність, механізм виникнення, розвиток кризових явищ та визначено їх взаємозв’язок.
Investigational essence, mechanism of origin, development of the crisis phenomena and certainly their intercommunication.

Опис

Ключові слова

циклічні явища, економічна система, генезис кризових явищ, фази економічного циклу, банкрутство, соціально-економічна система

Бібліографічний опис

Прохорова В. В. Концептуальні основи розвитку кризових явищ / В. В. Прохорова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 36. – С. 24-32.

Зібрання