Освітній потенціал вищого навчального закладу як об'єкт економічного управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Визначені структура освітнього потенціалу вищого навчального закладу та його можливості при оперативному, тактичному і стратегічному управлінні.
The structure of educational potential of higher educational establishment are certain and his possibilities are certain at an operative, tactical and strategic management.

Опис

Ключові слова

діяльність освітня, забезпеченість ресурсна, послуги освітні

Бібліографічний опис

Сіренко О. М. Освітній потенціал вищого навчального закладу як об'єкт економічного управління / О. М. Сіренко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 12. – С. 162-169.

Зібрання