Підвищення ефективності гідроагрегата живлення гідросистем, шляхом удосконалення його схеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статье представлено схемное решение и компоновка гидроагрегата питания гидросистем, которые позволяют повысить его показатели технического уровня, расширить область применения.
In article is offered circuital decision hydrounit of hydrosystem its arrangement, which allow to raise its factors technical level, increase the application.

Опис

Ключові слова

диспергуючий пристрій, тиск, робоча рідина, ГЖГ, гідравлічна система

Бібліографічний опис

Панамарьова О. Б. Підвищення ефективності гідроагрегата живлення гідросистем, шляхом удосконалення його схеми / О. Б. Панамарьова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 37. – С. 62-65.