Донецький науковий центр академії наук Української РСР: короткий історичний нарис

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показано як формувалася структура і реалізувались результати окремих напрямів фундаментальних досліджень Донецького наукового центру АН Української РСР.
It is shown as a structure was formed and the results of separate directions of fundamental researches of the Donetsk scientific center AS of Ukrainian SSR were realized.

Опис

Ключові слова

інститут, дослідження, галузь, наукова установа, науковий напрямок, Academy of Sciences, scientific center, investigations, field, scientific establishment, scientific direction

Бібліографічний опис

Звонкова Г. Л. Донецький науковий центр академії наук Української РСР: короткий історичний нарис / Г. Л. Звонкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. Теорія і практика. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 42. – С. 30-37.

Зібрання