Математична модель прогнозування попиту на товари

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розроблено математичну модель прогнозування вірогідного попиту на багатономенклатурні товари. Показано, що дана модель дозволяє спрогнозувати попит на значні періоди часу та створити раціональний багатономенклатурний запас товарів.
In the article developed mathematical model prediction of the likely demand for goods. It is shown that this model can predict the demand for considerable periods of time and create a rational stock of goods.

Опис

Ключові слова

ринкові відносини, конкуренція, планування закупок товару, управління запасами, багатономенклатурні товари, прогноз, mathematical model, demand uncertainty, forecast

Бібліографічний опис

Нефьодов Л. І. Математична модель прогнозування попиту на товари / Л. І. Нефьодов, Д. О. Маркозов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 27-38.

Зібрання