Надійність гідросистеми підйомного механізму стрілового крану з автоматичним регулятором швидкості та її вплив на економічну ефективність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведено результати розрахункових досліджень надійності гідросистеми підйомного механізму стрілового крану, що містить гідроагрегат живлення з запобіжним клапаном з осциляцією. Наведено порівняльний аналіз надійності та економічної ефективності гідроагрегата живлення в залежності від типів насосів та вібраційного контура.
Results of calculation researches of reliability of hydraulic systems of the elevating mechanism the crane pointer which includes the hydraulic unit with a safety valve with oscillation are resulted. The comparative analysis of reliability and economic efficiency of the hydraulic unit is resulted depending on types of pumps and a vibrating contour.

Опис

Ключові слова

гідроагрегати живлення, гідравлічні системи, запобіжний клапан, гідророзподільник, редукційний клапан, робоча рідина

Бібліографічний опис

Панамарьова О. Б. Надійність гідросистеми підйомного механізму стрілового крану з автоматичним регулятором швидкості та її вплив на економічну ефективність / О. Б. Панамарьова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технологии в машиностроении. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 23. – С. 32-42.