Комплексний підхід до обробки різнорідних медичних даних з відсутніми значеннями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

10.20998/2411-0558.2018.42.02

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показана необхідність врахування змішаних наборів даних з відсутніми значеннями. Запропоновано узагальнений підхід до обробки різнорідних медичних даних з урахуванням типу даних, механізму їх відсутності. Проведене опрацювання трьох різних наборів даних з використанням запропонованого підходу та контрольної моделі. Надано порівняння ефективності опрацювання даних.
The need to take into account mixed data sets with missing values is shown. A generalized approach to the processing of heterogeneous medical data is proposed, taking into account the type of data, the mechanism of their absence. Three different sets of data have been processed using the proposed approach and control model. The comparison of the efficiency of data processing is given.

Опис

Ключові слова

контрольна модель, якісна оцінка, кількісна оцінка, метод обробки, змодельовані результати, heterogeneous medical data, мissing values, data processing, control model

Бібліографічний опис

Білобородова Т. О. Комплексний підхід до обробки різнорідних медичних даних з відсутніми значеннями / Т. О. Білобородова, І. С. Скарга-Бандурова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 42 (1318). – С. 180-187.

Зібрання