Діяльність лабораторії штучного осіменіння сільськогосподарських тварин інституту тваринництва НААН

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто діяльність інституту та тематику наукових дослідження з питань штучного осіменіння під час евакуації та повоєнної відбудови сільського господарства України.
Examined the activities the Institute and the theme of research on artificial insemination during the evacuation and post-war reconstruction of agriculture in Ukraine

Опис

Ключові слова

історія аграрної науки, сільське господарство, тваринництво, селекція, Institute of Animal NAAS, Southern Research Institute cattle, Ukrainian Research Institute of Animal Husbandry, evacuation, post-war reconstruction, agricultural science istorіya

Бібліографічний опис

Кунець В. В. Діяльність лабораторії штучного осіменіння сільськогосподарських тварин інституту тваринництва НААН / В. В. Кунець // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 68 (1041). – С. 111-116.

Зібрання