Сравнение виброзащитных свойств механических систем с прощелкиванием при использовании на транспортных средствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Проведений порівняльний аналіз віброзахисних якостей і властивостей механічних систем з проклацуванням з лінійною або нелінійною характеристикою несучого зв'язку при використанні їх як додатковий віброізолятор, встановлюваний на транспортний засіб для захисту небезпечного вантажу. Показано, що системам з лінійною характеристикою несучого зв'язку слід надавати перевагу у використанні з погляду забезпечення якіснішої віброізоляції небезпечного вантажу.
A comparative analysis vibroprotection qualities and properties of mechanical systems with flipping with linear or nonlinear characteristics of the carrier connection when using them as an extra shock absorbers installed on the vehicle for the protection of dangerous goods. It is shown that a system with linear characteristic carrier connection is preferable to use in terms of ensuring better vibration control of dangerous cargo.

Опис

Ключові слова

движущиеся объекты, виброзащитная система, квазинулевая жесткость, виброизоляторы, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), демпфироване

Бібліографічний опис

Сравнение виброзащитных свойств механических систем с прощелкиванием при использовании на транспортных средствах / Д. Л. Соколов [и др.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 121-127.

Зібрання