Методи моделювання та аналізу бізнес-процесів як інструмент підвищення ефективності бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Анотація

Опис

Ключові слова

бізнес-процеси, ефективність бізнесу, методи моделювання, Business Process Model and Notation, Business Process Execution Language, Business Process Modeling Language, Event-driven Process Chain

Бібліографічний опис

Манєва Р. І. Методи моделювання та аналізу бізнес-процесів як інструмент підвищення ефективності бізнесу / Р. І. Манєва // Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квітня 2018 р. – Харків : ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2018. – С. 50.