Роль інституту проблем реєстрації інформації НАН України в інформатизації України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглянуто значення Інституту проблем реєстрації інформації НАН України в інформатизації України. Зокрема, приділено увагу створенню та значенню автоматизованої системи масового розповсюдження комп’ютерної інформації та "Електронній комп’ютерній газеті "Все–Всім".
In article was investigated importance of the Institute for information recording NAS of Ukraine in the informatization. In particular, paid attention to the development and importance automated mass distribution of computer information and "Electronic presentation of computer of "All-All"

Опис

Ключові слова

НАН України, інформатизація, комп’ютерна газета, інформаційно-комунікаційні технології, Institute for information recording, NAS of Ukraine, informatization, electronic presentation of computer

Бібліографічний опис

Колтачихіна О. Ю. Роль інституту проблем реєстрації інформації НАН України в інформатизації України / О. Ю. Колтачихіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 68 (1041). – С. 92-100.

Зібрання