Автоколивальні процеси подрібнення в барабанних млинах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто явище самозбудження автоколивань завантаження в робочій камері барабанного млина. З’ясовано вплив швидкості обертання на амплітуду коливань. Оцінено вплив автоколиваних процесів на продуктивність та енергетичну ефективність помелу.
The phenomenon of filling pulsations self-oscillations in tumbling mill working chamber is considered. The effect of rotational speed on the amplitude of oscillation is found. The influence self-oscillations processes for performance and energy efficiency of grinding is estimated.

Опис

Ключові слова

внутрішньокамерне завантаження, автоколивання, самозбудження, швидкість обертання, демпфуючий вплив, ефективність помелу, tumbling mill, intrachamber filling, self-oscillations, elf-excitation, rotational speed, damping effect, efficiency of grinding

Бібліографічний опис

Дейнека К. Ю. Автоколивальні процеси подрібнення в барабанних млинах / К. Ю. Дейнека // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 24-29.

Зібрання