Показники оцінювання потенційних партнерів підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Виявлено та згруповано показники, а також було систематизовано дії, що використовуються при виборі потенційних партнерів
The indicators are identified and grouped also were systematized actions that are used in selecting potential partners
Опис
Ключові слова
партнерські відносини, стратегічні можливості, формування відносин, управління, potential partner, partner relations, strategic possibilities, forming of relations
Бібліографічний опис
Ус М. І. Показники оцінювання потенційних партнерів підприємства / М. І. Ус // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 174-181.
Зібрання