Проектування диспергуючого пристрою для гідроагрегатів живлення гідросистем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядається диспергуючий пристрій, застосування якого в гідроагрегатах живлення для гідросистем дозволяє підвищити ступінь очищення робочих рідин. Запропонована математична модель робочого процесу диспергуючого пристрою, на підставі якої проведені дослідження впливу його робочих параметрів на конструктивні. Результати моделювання профілю проточної частини диспергуючого пристрою дозволяють сформулювати рекомендації по вибору його раціональних параметрів, а наведена математична модель може бути застосована при моделюванні конструктивно подібних пристроїв.
The article deals with a dispersing device used in the hydroelectric power units for hydraulic systems, that improves the degree of purification of the working fluids. A mathematical model of the dispersing device workflow is presented. Based on the model the influence of the operating parameters on the design ones is investigated. The results of modelling the flow profile of the dispersing device allow us to formulate recommendations on the choice of its rational parameters. The mathematical model presented can be applied for modelling structurally similar devices.

Опис

Ключові слова

робоча рідина, математична модель, робочий процес, активність присадок, dispersing device, hydraulic fluid, mathematical model, workflow, hydraulic unit

Бібліографічний опис

Панамарьова О. Б. Проектування диспергуючого пристрою для гідроагрегатів живлення гідросистем / О. Б. Панамарьова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 6 (1115). – С. 102-108.