Дослідження стартерного режиму вентильно-індукторного стартер-генератора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2409-9295.2020.3.16

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

За допомогою раніше розробленої математичної моделі проведено дослідження процесів вентильно-індукторного стартер-генератора в стартерному режимі при живленні від акумуляторної батареї. Виконано розрахунки процесів пуску стартер-генератора при зміні моменту інерції, ємності конденсатора вентильного перетворювача, опору акумуляторної батареї та визначено їх вплив на тривалість та енергоефективність пускових процесів при відсутності обмеження фазного струму. Зроблено висновок про необхідність розробки нових принципів формування процесів стартерних режимів вентильно-індукторного стартер-генератора для забезпечення заданих тривалості пуску, фазних струмів та мінімальної спожитої енергії АБ.
Using the previously developed mathematical model, the investigation of the switched reluctance starter-generator in starter mode powered by battery was performed. The calculations of a starter-generator starting processes was performed when changing the moment of inertia, the semiconductor converter capacitor capacitance and the battery resistance. Their influence on the duration and the efficiency of starting processes in the absence of the phase current limit was determined. It is concluded that it is necessary to develop new principles of formation the switched reluctance starter-generator starter modes processes to provide a predetermined starting time, phase currents and minimum energy consumption of the battery.

Опис

Ключові слова

акумуляторна батарея, математична модель, battery, mathematical model

Бібліографічний опис

Дослідження стартерного режиму вентильно-індукторного стартер-генератора / Л. І. Мазуренко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (1357). – С. 97-100.