Стратегія управління трудовим потенціалом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Article is devoted research of features of theoretical and methodical bases of formation of strategy of management by the labor potential. Its opened value for development of economic activities.
Стаття присвячена дослідженню особливостей теоретичних і методичних основ формування стратегії управління трудовим потенціалом. Розкрите її значення для розвитку господарської діяльності.
Опис
Ключові слова
сповільнення росту економіки, забезпеченість суспільного розвитку, економічне зростання, соціально-економічна стабільність
Бібліографічний опис
Ратушенко О. І. Стратегія управління трудовим потенціалом / О. І. Ратушенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 50 (1023). – С. 161-169.
Зібрання