Антиврангелівський рух у Криму та Південній Україні у 1920 р.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Анотація

Опис

Ключові слова

Врангель П. В., політична реформа, повстанський рух, Кримська повстанська армія

Бібліографічний опис

Полупанов Д. С. Антиврангелівський рух у Криму та Південній Україні у 1920 р. / Д. С. Полупанов // Краєзнавство і учитель – 2018 : матеріали міжнар. наук. конф., 23 лютого 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Xарків : Колегіум, 2018. – С. 27-28.