Анатолій Григорович Гурин : до 70-річчя від дня народження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Біобібліографічний покажчик виданий до 70-річчя від дня народження та 47-річчя виробничої і науково-педагогічної діяльності професора, завідувача кафедри «Електроізоляційна та кабельна техніка» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» А. Г. Гурина.

Опис

Ключові слова

Харківський політехнічний інститут, нарис біографічний, шлях життєвий, шлях творчий, педагог, діяльність наукова, діяльність виробнича, публікації

Бібліографічний опис

Анатолій Григорович Гурин : до 70-річчя від дня народження : бібліогр. покажчик / уклад.: С. О. Зав'ялова, Н. В. Непран ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 49 с.