Експериментальні дослідження теплової навантаженості пар тертя барабанних гальм автотранспортних засобів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Представлені результати експериментальних досліджень теплових процесів, що відбуваються в барабанних гальмах автотранспортних засобів, при природному і примусовому їх охолодженні на типових режимах випробувань. Представлені об’єкти і методика проведення досліджень, а також необхідне обладнання.
Results of experimental investigations of the thermal processes occurring in drum-type brakes with natural and forced cooling on typical modes of tests are presented. Objects and a technique of carrying out of investigations also as required equipment are presented.
Опис
Ключові слова
автомобіль ГАЗ-53А, автомобіль ЗиЛ-130, режим гальмування, коефіцієнт тертя, тепловий стан, енергоємність
Бібліографічний опис
Волощук В. В. Експериментальні дослідження теплової навантаженості пар тертя барабанних гальм автотранспортних засобів / В. В. Волощук, М. О. Вольченко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 15. – С. 59-66.
Зібрання