Особливості розробки препроцесора до розв’язувача задач міцності за допомогою МСЕ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Представлено підхід до розробки спеціалізованого інженерного ПЗ для візуального моделювання геометрії та статичного розрахунку міцності стержневих конструкцій. Розроблене ПЗ поєднує у собі можливості універсального інженерного ПЗ таких класів, як CAD та CAE. У середовищі програмування Embarcadero RAD Studio розроблено користувацький інтерфейс для створення просторової моделі та задання параметрів розрахунку. При реалізації CAD-модуля 3D моделювання використано графічну бібліотеку OpenGL. З метою проведення розрахунків конструкцій за допомогою МСЕ впроваджено інтеграцію з розв’язувачем відкритої CAE-системи CalculiX. Проведено верифікацію розробленого ПЗ, використовуючи типовий перевірочний розрахунок міцності велосипедної рами.
An approach to development of special-purpose engineering software for visual geometrical modeling and static analysis of beam structures is presented. The developed application combines features of general-purpose engineering software of such classes as CAD and CAE. Graphical user interface for creating of 3D special model and setting the analysis parameters was developed in programming environment Embarcadero RAD Studio. The graphical library OpenGL was used to implement the CAD-module for 3D modeling. The solver of open-source CAE-system CalculiX was integrated for the purpose of structural analysis using FEM. The developed application was verified by employing the typical static strength analysis of bicycle frame.

Опис

Ключові слова

система автоматизованого проектування, сучасні комплекси CAD/CAE, стержневі конструкції, відкритий CAE-модуль, мова програмування Delphi, програмний інтерфейс, бібліотека OpenGL, постпроцесор

Бібліографічний опис

Огородник О. О. Особливості розробки препроцесора до розв’язувача задач міцності за допомогою МСЕ / О. О. Огородник, Є. М. Гораш // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 84-90.

Зібрання