К вопросу об интеграции систем автоматизированного проектирования, технологической подготовки производства и управления предприятием ,

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Анотація

На прикладі елементів технологічного оснащення описано загальний підхід до побудови інтегрованих систем автоматизованого проектування елементів складних механічних систем. Описано модульну структуру інтегрованих систем. Наведені підходи до формування критеріїв, що використовуються в системах автоматизованого проектування як цільові функції та обмеження в процесі параметричної оптимізації.
On the example of elements of technological equipment general approach is described to the construction of integrated CAD-systems for elements of complicated mechanical systems. The modular structure of integrated systems is described. Approaches are given to forming of criteria which are used in CAD-systems as criterion functions and constraints in parametrical optimization process

Опис

Ключові слова

машиностроительные конструкции, системный подход, технические характеристики, параметрический подход, принципы параметричности, принципы ассоциативности

Бібліографічний опис

К вопросу об интеграции систем автоматизированного проектирования, технологической подготовки производства и управления предприятием / И. В. Артемов [и др.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Машиноведение и САПР. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2005. – № 60. – С. 9-29.