Збільшення швидкості руху пасажирських поїздів напередодні чемпіонату ЄВРО 2012

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дана стаття присвячується удосконаленню існуючого руху пасажирських поїздів на ділянці Полтава - Красноград - Лозова. Описані етапи поліпшення швидкості руху поїздів, підвищення швидкості і безпеки прямування, а також поліпшення плавності і комфортності їзди.
This article is dedicated to the improvement of movement of existing high-speed passenger trains on the route Poltava-Krasnograd-Lozova. It shows a way to improve the speed of trains, the safety, smoothness and comfort of movement.

Опис

Ключові слова

безпека прямування, плавність їзди, комфортність їзди, залізничний транспорт

Бібліографічний опис

Северін С. В. Збільшення швидкості руху пасажирських поїздів напередодні чемпіонату ЄВРО 2012 / С. В. Северін, А. В. Супрун, Д. В. Шумик // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 58. – С. 103-108.

Зібрання