Фактори впливу на ефективність сонячних колекторів та фотоелектричних панелей в Харківській області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Results of experimental studies of various influential factors action on the performance of solar collectors and photovoltaic panels in Kharkiv region are analyzed.
Проаналізовано результати експериментального дослідження впливу різних факторів на ефективність роботи сонячних колекторів та фотоелектричних панелей в умовах Харківської області.

Опис

Ключові слова

відновлення енергетики, сонячні системи, сонячні колектори, фотоелектричні панелі, фактори розміщення, погодні умови

Бібліографічний опис

Лисенко Л. І. Фактори впливу на ефективність сонячних колекторів та фотоелектричних панелей в Харківській області / Л. І. Лисенко, К. В. Махотіло, Д. М. Косатий // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 59 (1032). – С. 101-111.