Визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки при дії факторів небезпеки «зовнішнього впливу»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
На основі аналізу принципової схеми типової аміачної холодильної установки, технологічного процесу, який має місце та аварійності АХУ з урахуванням умов, що характерні для ПНО на території України, визначено фактори небезпеки «зовнішнього впливу», що можуть призвести до виникнення аварійної ситуації на аміачній холодильній установці. Запропоновано процедуру визначення коефіцієнтів безпеки основних вузлів аміачної холодильної установки, як основи процесу визначення пріоритетів та управління ризиком виникнення аварії на об’єкті контролю.
On the basis of the analysis a circuit diagram of the typical ammoniac refrigerating machinery (ARM), technological process which takes place also breakdown susceptibilities ARM taking into account the conditions, which characteristic for potentially dangerous objects (PDO) in territory of Ukraine, danger factors «external influence» that can lead to emergency occurrence on the ammoniac refrigerating machinery are defined. Procedure of definition factors of safety for the basic knots of the ammoniac refrigerating machinery, as bases process of definition priorities and management risk of occurrence failure on object of control is offered.
Опис
Ключові слова
потенційно небезпечні об’єкти, АХУ, ЗВ, технічні системи, аварія
Бібліографічний опис
Тарадуда Д. В. Визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки при дії факторів небезпеки «зовнішнього впливу» / Д. В. Тарадуда, Р. І. Шевченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 52. – С. 175-186.
Зібрання