Концепція моделювання управління життєздатністю комерційного банку в умовах постіндустріальної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Досліджується діяльність комерційного банку в умовах постіндустріальної економіки та структура життєдіяльності банківської організації. Пропонується концепція моделювання управління життєздатністю комерційного банку в умовах постіндустріальної економіки
Activity of commercial bank in the conditions of postindustrial economy and structure of vital functions of bank organization are probed. Conception of modeling of management of commercial bank viability in the conditions of postindustrial economy is offered
Опис
Ключові слова
банківська організація, суспільно-економічний розвиток, зовнішнє середовище, адаптація, commercial banks, postindustrial economy, management, bank organization
Бібліографічний опис
Заграй Г. В. Концепція моделювання управління життєздатністю комерційного банку в умовах постіндустріальної економіки / Г. В. Заграй // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 46-56.
Зібрання