Заміна податковим обліком бухгалтерського при розрахунку амортизації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розкрито та розглянуто проблеми взаємозв‘язку системи бухгалтерського та податкового обліку України, а також виявлені протиріччя, які викликають зміни в бухгалтерському обліку, заміщуючи його податковим.
This article deals with problems of connection between accounting and tax system in Ukraine, also several mismatches have been found that leads to the changes in accounting system and tax system replace it.

Опис

Ключові слова

податковий облік, бухгалтерський облік, інформаційне забезпечення, податки, амортизація

Бібліографічний опис

Тимофєєв В. М. Заміна податковим обліком бухгалтерського при розрахунку амортизації / В. М. Тимофєєв, А. М. Віленська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 6. – С. 23-28.

Зібрання