Архітектура проміжного програмного забезпечення для узгодження даних в мультихмарних системах

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.07

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Проміжне програмне забезпечення (ППЗ) мультихмарних систем має виконувати багато різних функцій щодо управління, контролю та моніторингу ресурсів, що мають взаємодіяти, але можуть мати відмінності у реалізації у кожному провайдері хмарних послуг. У статті запропоновано механізм реалізації моделі монотонного запису для мультихмарних систем з гео-розподіленою архітектурою ППЗ. Показано, що географічне розташування модулів ППЗ визначає запропонований механізм синхронізації старту інтервалу узгодження при формуванні номерів глобальної послідовності запису даних клієнтів в бази даних мультихмарних систем.
Multi-cloud middleware must perform many different resource management, control, and monitoring functions that must interoperate but may differ in implementation in each cloud service provider. A mechanism for monotonic recording model implementation for multi-cloud systems with a geo-distributed middleware architecture is proposed in the article. It is shown, the middleware modules location defines the algorithm of synchronization of start moments of adjusting intervals required to generating the global sequence numbers for customer's data recording into the databases of multi-cloud systems.

Опис

Ключові слова

проміжне програмне забезпечення, гео-розподілена архітектура ППЗ, мультихмарні системи, механізм синхронізації, middleware architecture, geo-distributed middleware architecture, multicloud systems

Бібліографічний опис

Козіна О. А. Архітектура проміжного програмного забезпечення для узгодження даних в мультихмарних системах / О. А. Козіна, В. І. Панченко, О. М. Рисований // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Інформатика та моделювання = Bulletin of the National Technical University "KhPI" Ser.: Information and Modeling : зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2021. – № 2 (6). – С. 101-112.