Библиотека как сервис. Как пройти в библиотеку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-10-01

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

библиотеки электронные, пространство информационное, интеграция, портал, система автоматизации, инфраструктура компьютерная, учет, безопасность, RFID технологии

Бібліографічний опис