Концепції ефективності зовнішньої торгівлі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті відзначено, що однією із форм зовнішньоекономічної діяльності підприємств є зовнішня торгівля. Розглянуті класичні, неокласичні та альтернативні концепції теорій міжнародної торгівлі.Визначені основні критерії ефективності зовнішньої торгівлі
In the article it is mentioned that one of the forms of foreign economic activity of enterprises is foreign trade. Classical, neoclassical and alternative conceptions of theories of international trade are considered. The basic criteria of efficiency of foreign trade are defined

Опис

Ключові слова

міжнародна торгівля, експортно-імпортні операції, теорії меркантилізму, іноземні держави, efficiency of foreign trade, conceptions of international trade, export import operations

Бібліографічний опис

Кононенко Я. В. Концепції ефективності зовнішньої торгівлі / Я. В. Кононенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 24 (997). – С. 61-68.

Зібрання