Кластерний аналіз нелінійних характеристик серцевого ритму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В роботі запропоновано використання алгоритму автоматичної класифікації методом "k-середніх", що дало змогу підвищити достовірність результатів статистичного аналізу медико-біологічних сигналів, виключити із розгляду не інформативні послідовності скорочень серця та виділити інформативні патерни – послідовності з ідентифікацією діагнозів всередині їх.
In this paper the method "k-means" of cluster analysis was used for increasing the reliability of the statistic analysis results of medical data and definition of the non- informative RR-intervals and pattern recognition of different pathologies of human body blood circulation.

Опис

Ключові слова

статистичний аналіз, дисперсійний аналіз, метод "k-means", heart rate, RR-interval, statistical analysis, cluster analysis, variance analysis

Бібліографічний опис

Кисельова О. Г. Кластерний аналіз нелінійних характеристик серцевого ритму / О. Г. Кисельова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 43-52.

Зібрання