Харківський фізико-технічний інститут НАН України: короткий історичний нарис

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показано в яких напрямах зосереджувалася діяльність декількох поколінь українських учених першої наукової установи по фізиці, що створили провідні наукові школи.
It is rotined, activity of a few generations of the Ukrainian scientists of the first scientific establishment on physics, creating leading scientific schools was concentrated in what directions.

Опис

Ключові слова

дослідження ядерно-фізичні, фізика теоретична, фізика прикладна, вчені українські, школи наукові, fiziko-technical institute, nuclear-physical research, theoretical physics, applied physics

Бібліографічний опис

Звонкова Г. Л. Харківський фізико-технічний інститут НАН України: короткий історичний нарис / Г. Л. Звонкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 10 (984). – С. 42-50.

Зібрання