Реструктуризація в системі антикризового управління промисловими підприємствами України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглянута реструктуризація в системі антикризового управління, реалізації антикризових заходів, антикризового фінансового управління та фінансового механізму для запобігання банкрутства промислових підприємств України.

Опис

Ключові слова

криза, банкрутство, фінансові заходи, неплатоспроможність, ризик-менеджмент, управління фінансами

Бібліографічний опис

Прохорова В. В. Реструктуризація в системі антикризового управління промисловими підприємствами України / В. В. Прохорова, Ю. Є. Безугла // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 36. – С. 69-73.

Зібрання