Аналіз використання методу субтрактивної кластерізації при створені нечітких регуляторів електрогідравлічних слідкуючих приводів автомобілів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглянута задача створення нечіткого регулятора для електрогідравлічних слідкуючих приводів автомобілів з використанням методу субтрактивної кластерізації. Проведено дослідження перехідних процесів замкненої системи електрогідравлічного слідкуючого привода з нечітким регулятором, а також дослідження впливу методу субтрактивної кластерізації на якість таких нечітких регуляторів
The problem of creating a fuzzy controller for electrohydraulic servo drive vehicles using the subtractive clustering is considered in the article. The study of transient processes of closed systeme lectrohydraulic servo drive with fuzzy controller,and a study of the influence of the subtractive clustering method on the quality of the fuzzy controller are realize

Опис

Ключові слова

транспортний засіб, апарат штучних нейронних мереж, інтелектуальні регулятори, штатний регулятор, subtractive clustering, clustering, electrohydraulic servo drive, vehiclе, fuzzy controller

Бібліографічний опис

Шуляков В. М. Аналіз використання методу субтрактивної кластерізації при створені нечітких регуляторів електрогідравлічних слідкуючих приводів автомобілів / В. М. Шуляков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 69-73.

Зібрання