Адаптація митно-тарифної політики країн-членів СОТ до умов світової фінансово-економічної кризи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядається проблема вдосконалювання тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України в умовах її членства у ВТО. Проаналізовано міжнародний досвід адаптації тарифної політики країн-членів ВТО в умовах світової фінансово-економічної кризи. Запропоновано основні шляхи вдосконалювання тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України.
The issue of improvement for foreign trade tariff regulation sphere in Ukraine as WTO member is considered. The foreign expertise of WTO member countries for tariff policy adaptation in case of world financial and economic crisis is analyzed. The main measures for Ukrainian foreign trade tariff regulation improvement are offered.

Опис

Ключові слова

зовнішня торгівля, митно-тарифна політика, ВТО, фінансово-економічна криза, тарифне регулювання

Бібліографічний опис

Шемаєва Л. Г. Адаптація митно-тарифної політики країн-членів СОТ до умов світової фінансово-економічної кризи / Л. Г. Шемаєва // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 50-56.

Зібрання