Академічна доброчесність — запорука якісної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Анотація

Опис

Ключові слова

академічна доброчесність, освіта, самоучіння, плагіат, академічне шахрайство, наукова бібліотека, academic integrity, education, self-education, plagiarism, academic fraud, scientific library

Бібліографічний опис

Семененко Л. П. Академічна доброчесність — запорука якісної освіти [Електронний ресурс] / Семененко Лариса Петрівна // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Ф-т соц. комунікацій Харків. держ. акад. культури ; редкол. Л. Г. Бакуменко [та ін]. – Електрон. та текст. дані. – Харків, 2016. – С. 145-150. — Бібліогр.: с. 150 (9 назв). – Режим доступу: http://bit.ly/2ekakCW (дата звернення: 17.02.2017). – Назва з титул. екрана. – Матеріали також розміщені на CD-ROM.