Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України: короткий історичний нарис (1972-1990 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показано здобутки вчених академічної установи в галузі теплофізики з часу її створення і до кінця 1980-х рр.
Displaying achievements of scientists academic institution in the field of thermal physics since its inception to the end of 1980

Опис

Ключові слова

теорія машин, теплофізика, механіка, енергетичне машинобудування, турбіни, Institute scientist, theory of machines, thermal, mechanical, power engineering, energy engineering, turbine

Бібліографічний опис

Звонкова Г. Л. Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України: короткий історичний нарис (1972-1990 рр.) / Г. Л. Звонкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 68 (1041). – С. 76-86.

Зібрання