Проблеми використання бактерицидних індукційних ламп

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджуються можливості використання безелектродних індукційних бактерицидних розрядних ламп в опромінювальних установках широкого спектру застосування. Пропонується «нерезонансний» метод ініціювання високочастотного розряду в безелектродних індукційних лампах, який забезпечує надійне їх запалювання незалежне від імовірних відхилень робочої частот
The article is the exploring the prospects of usingelectrodless bactericidal induction lamps in wide range of lighting equipment. In particular it covers non-resonant method exciting of exciting performed by high frequency electrical potential, which is highly reliable wayto illuminate the lamp, and unaffected by frequency changes in igniting circuits

Опис

Ключові слова

безелектродна лампа, енергоекономічність високочастотний розряд, бактерицидна дія, нерезонансний метод ініціювання, контур ударного збудження, відхилення частоти, надійність запалення розряду, electrodless lamp, low energy consumption, high frequency electrical potential, non-resonant method of exciting, circuit of impact excitation, bactericidal lamps, frequency changes, exciting reliability, ignition reliability

Бібліографічний опис

Рой В. Ф. Проблеми використання бактерицидних індукційних ламп / В. Ф. Рой, Ю. В. Рой // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 142-146.

Зібрання