Аналіз форм фінансової звітності в контексті НП (С) БО 1 "Загальні вимоги до звітності"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку змінило порядок складання фінансової звітності. У статті розглянуті особливості складання фінансової звітності вітчизняними підприємствами за новим стандартом, звернуто увагу на позитивні та негативні сторони цього процесу.
Adoption of the National provision (standard) of accounting changed the procedure of the financial statements. The article describes features of the financial statements for domestic companies using new standards, were indicated positive and negative aspects of this process.

Опис

Ключові слова

Положення національне, стандарт, облік бухгалтерський, підприємство, standard, accounting, reporting forms

Бібліографічний опис

Маліков В. В. Аналіз форм фінансової звітності в контексті НП (С) БО 1 "Загальні вимоги до звітності" / В. В. Маліков, Т. В. Ковальова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 66 (1039). – С. 169-174.

Зібрання