Компьютерное моделирование пневматической шины с учетом ее внутренней многослойной структуры и ортотропии механических свойств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У роботі представлено комп'ютерну модель пневматичної шини, яка враховує наявність всіх внутрішніх шарів шини з їх індивідуальними властивостями, а також їх ортотропію. Представлено методику визначення механічних властивостей композитних шарів. На основі моделі проведений аналіз статичного напружено-деформованого стану шини під дією внутрішнього тиску повітря. Визначено ступінь напруженості кожного з шарів шини.
In the work the computer model of a pneumatic tire, which takes into account all its internal layers with their individual properties, as well as their orthotropy have been given. A method for determining the mechanical properties of composite layers is represented. Analysis of the static stress-strain state which appears under the influence of the internal air pressure has been carried out on the base of developed model. The stress level of each tire layer has been determined.

Опис

Ключові слова

характеристики автомобиля, параметры пневматических шин, работоспособность шины, разрушение элементов, пневматическая радиальная шина, резинотканевый кордный слой, резиновая смесь, бортовое кольцо, каркас

Бібліографічний опис

Ларин А. А. Компьютерное моделирование пневматической шины с учетом ее внутренней многослойной структурыи ортотропии механических свойств / А. А. Ларин, Ю. В. Арефин // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 72-78.