Проблеми історіографії та джерелознавства у вивченні діяльності П. Врангеля (кінець: ХХ – початок ХХІ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Стаття присвячена проблемі історіографії та джерелознавства у дослідженні діяльності П. Врангеля. Акцент робиться на аналізі російської та української історіографії у період з 1991 по 2011 рр.
The article is devoted to the historiography and source study P.Vrangelya. Emphasis is placed on the analysis of Russian and Ukrainian historiography in the period from 1991 to 2011.

Опис

Ключові слова

історіографія, джерелознавство, аналіз, Пострадянський період

Бібліографічний опис

Полупанов Д. С. Проблеми історіографії та джерелознавства у вивченні діяльності П. Врангеля (кінець: ХХ – початок ХХІ ст.) / Д. С. Полупанов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми історії України. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 24. – С. 121-128.