Порівняльний аналіз ефективності розрядних і світлодіодних джерел світла в установках зовнішнього освітлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Стаття присвячена аналізу ефективності джерел світла в установках зовнішнього освітлення. Наведена оцінка ефективності випромінювання джерел світла для присмеркового зору, що дозволило точніше оцінити переваги одних джерел світла над іншими, відносно їх використання в установках зовнішнього освітлення.
The article is devoted the analysis of light sources efficiency in outdoor illumination systems. The estimation of light sources radiation efficiency is given for twilight sight, which allowed more precisely estimating advantages of one light source above other, in relation to their use in settings outdoor illumination.

Опис

Ключові слова

установки зовнішнього освітлення, енергоспоживання, системи освітлення, вуличне освітлення, параметри зовнішнього освітлення

Бібліографічний опис

Монастирський З. Я. Порівняльний аналіз ефективності розрядних і світлодіодних джерел світла в установках зовнішнього освітлення / З. Я. Монастирський, С. С. Овчинников, О. О. Сіробаба // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 161-165.

Зібрання